Rozliczanie czasu pracy kierowców

Na naszą ofertę dotyczącą rozliczania czasu pracy kierowców składają się następujące elementy:

- tworzenie pełnej ewidencji (wraz z uwzględnieniem nieobecności pracownika),

- szybkie rozliczenie kosztów diet i ryczałtów za noclegi z tytułu delegacji,

- weryfikacja naruszeń czasu pracy zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy,

- rozliczanie czasu pracy kierowców za pracę na terytorium Niemiec (MiLog),

- rozliczanie ryczałtów za dodatkowe składniki wynagrodzenia,

- pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Inspekcji Pracy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

+ 48 601 659 236

lub

+ 48 726 777 053

 

davtrans@op.pl    lub   kdavtrans@op.pl